Dan inovativnosti

Nacionalna komisija


dr. Aleš Ugovšek, Gospodarska zbornica Slovenije
Aleš Ugovšek je zaposlen kot vodja področja Tehnološki razvoj in inovativnost na GZS. Pred tem je bil zaposlen kot vodja projektov v podjetju M Sora d.d. in predavatelj na Višji strokovni šoli ŠC Ljubljana, še prej pa raziskovalec na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtor ali soavtor več kot petdesetih znanstvenih člankov in ostalih znanstvenih prispevkov ter soavtor akcijskega načrta Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL). V letu 2016 je prejel Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso na področju lesarstva in istega leta zlato nacionalno priznanje GZS za inovacije kot član inovacijske ekipe.
Alojz Barlič, Urad RS za intelektualno lastnino
Alojz Barlič je zaposlen na Uradu RS za intelektualno lastnino, kjer opravlja delo v Sektorju za patente kot patentni preizkuševalec. Vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih na področju dela ter sodeluje v projektnih skupinah na področju intelektualne lastnine.
dr. Irena Hreljac
Irena Hreljac je zaposlena v podjetju Fotona d.o.o. kot strokovnjakinja za intelektualno lastnino in medicinske aplikacije. Kariero je začela kot mlada raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer je doktorirala na področju kemije in molekularne biologije. Nato je nekaj let raziskovala ekperimentalne terapije proti raku v Cambridgeu v Veliki Britaniji. Po povratku v Slovenijo leta 2011 se je začela ukvarjati s področjem patentov in intelektualne lastnine ter je od leta 2012 tudi slovenska zastopnica za patente. V prejšnjih službah je svetovala in izobraževala podjetja o patentih in intelektualni lastnini ter vodila področje prenosa znanja na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Posebej jo zanimajo inovacije na področjih obnovljivih virov energije, novih materialov ter biomedicine in medicinskih naprav.
mag. Iva Mlinšek Lešnik, Weiler Abrasives d.o.o.
Iva Mlinšek Lešnik, je predsednica inovacijske komisije RGZ Celje ter že nekaj let stalna članica nacionalne komisije GZS za Inovacije.
Le te so del njenega službenega dela, kjer je vodja Menedžementa kakovosti v družbi Weiler Abrasives d.o.o. .
Njena strokovnost so področja v prepletu metalurgije, tehnologije, inovativnosti in prenosa znanj s kakovostjo.
Ivan Kosmač, Hidria Holding d.o.o.
Ivan Kosmač je zaposlen v Hidrii d.o.o. kot vodja evropskih projektov od leta 2012 in je član projektne pisarne Hidria. Skupaj z sodelavci je odgovoren za pripravo in vodenje razvojnih EU in nacionalnih projektov. Poleg projektov večino časa posveča inovacijam ter dvigu inovacijske kulture v podjetju Hidria.
Krunoslav Šimrak, TPV d.o.o.
Krunoslav Šimrak je direktor raziskovalno-razvojnega sektorja v podjetju TPV d.o.o.. Ima močne vodstvene kompetence, kot tudi strokovne iz področja strojništva, elektrotehnike in robotskih sistemov. V podjetju vodi tudi inovativno dejavnost v sklopu inovativnega centra. Je predsednik komisije za ocenjevanje inovacij GZDBK.
mag. Leopold Povše, Radeče papir d.o.o. in Muflon d.o.o.
mag. Leopold Povše je CEO in CFO direktor skupine z več kot 300 zaposlenimi, v lasti mednarodnega finančnega sklada in je prisotna na vseh svetovnih trgih. Pred tem je delal kot CEO in CFO tudi v skupini, ki je vertikalno integrirana in je vodilna v svetu na področju gradbenih materialov. Njegovo področje odgovornosti sta bili Slovenija in Hrvaška. Vodil je tudi integracijo lokalnega podjetja v to mednarodno skupino. Pred tem je deloval na različnih področjih in predvsem opravljal vodstvene funkcije, v različnih organizacijskih oblikah podjetja (procesna proizvodnja, finance, kontroling, IS/IT, veliki projekti. prodaja, ….). Je član regionalnega razvojnega centra in predsednik odbora za inovacije v regionalni gospodarski zbornici. Je zunanji presojevalec in svetovalec za sistem kakovosti ISO 9001, sistem varovanja okolja ISO 14001, sistem za varstvo in zdravje pri delu OHSAS 18001 ter sistem upravljanja varnosti informacij ISO 27001.
mag. Marko Bohar, Gospodarska zbornica Slovenije
Marko Bohar je vodilni strokovnjak za industrijo 4.0, analizo učinkovitosti poslovnih procesov in organizacijske strukture, vodenje razvojnih projektov in projektnih skupin ter oblikovanje poslovnih predlogov z vključevanjem novih tehnologij. V Zbornici elektronske in elektroindustrije je aktivno vključen v procese oblikovanja strategije pametne specializacije in zbiranje ter prilagajanje poslovno regulatornih informacij o enotnem trgu evropske elektroindustrije. Pred tem je deloval kot razvojni inženir in vodja projektov v vodilnih slovenskih podjetjih, kot so IskraEmeco, IskraTel in HermesSoftlab. Bil je tudi vodja razvojnega oddelka v podjetju Iskra Sistemi.
Martin Pintar, Domel d.d.
Martin Pintar je v podjetju Domel d.d. organizator inovacijske dejavnosti. Prve delovne izkušnje je nabiral v razvoju, po petih letih delovnih izkušenj je pričel predsedovati komisiji za inovacijsko dejavnost v takratni Iskri elektromotorji in pričel z razvojem ter nadgradnjo inovacijske dejavnosti, ki je pod njegovim skrbništvom zadnjih 25 let. Je skrbnik za intelektualno lastnino v Domelu. V aktualnem vmesnem času je bil v Domelu zadolžen za uvedbo RoHS in REACH direktive, bil aktiven član SUSSI pri GZS. Je večletni član ocenjevalne komisije Regionalne zbornice Gorenjske in nacionalne komisije.
Matej Stres, MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o.
Matej Stres je zaposlen v podjetju MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o., kot direktor proizvodnje, kjer je odgovoren za načrtovanje, organizacijo, vodenje in nadziranje dela nad vsemi ključnimi funkcijami, ki zagotavljajo, da vsi proizvodni procesi sledijo zelo zahtevnim standardom avtomobilske industrije.
mag. Miha Bobič, Danfoss Trata d.o.o.
Miha Bobič je 1996 diplomiral in leta 2000 magistriral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Danfoss Trata d.o.o. kot razvojni inženir. Leta 2004 je postal vodja oddelka razvoja za regulatorje brez pomožne energije, leta 2008 pa je napredoval na mesto direktorja razvoja v podjetju Danfoss Trata d.o.o.. Leta 2010 je bil imenovan za senior direktorja razvoja za mehanske komponente in projekte poslovne enote Controls v diviziji District Energy podjetja Danfoss A/S in leta 2011 v senior direktorja razvoja za divizijo District Energy podjetja Danfoss A/S iz Danske. Leta 2017 je prevzel tudi delavno mesto senior direktorja vertikale za daljinsko energetiko in leta 2019 postal podpredsednik za Razvoj poslovanja in Portfolio izdelkov v diviziji District energy podjetja Danfoss. V okviru tega je odgovoren za razvoj poslovanja, digitalizacijo, inovacije, razvoj programske opreme in vpliv na zakonodajo na EU ravni, istočasno je še odgovoren za poslovanje poslovne enote Velike postaje prav tako v okviru Danfoss District energy. V času zaposlitve v Danfoss Trati času je opravil še dodatna izobraževanja na poslovnih šolah v Sloveniji (IEDC) in tujini (Ashridge, Insead, IMD).
prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Miha Humar sodi med mlajšo generacijo strokovnjakov, ki delujejo na področju lesarstva. Pedagoško deluje na Oddelku za lesarstvu, Biotehniške fakultete, kjer študentom odkriva vsebine s področja lesnih škodljivcev in zaščite lesa. V letih 2010–2019 je opravljal vodstvene funkcije na Biotehniški Fakulteti. Miha Humar je aktiven tudi na mednarodnem področju, kot član znanstvenih odborov konferenc, član mednarodnih uredniških odborov revij. Aktiven je tudi na raziskovalnem področju. Koordiniral je več projektov in znanstvena spoznanja objavil v več kot 150 znanstvenih člankih. Poleg tega je tudi soavtor dveh mednarodnih patentov. Pri svojem delu tesno sodeluje z industrijo. Za uspešno razvojno delo je skupaj s sodelavci prejel tudi Puhovo priznanje RS za inovacije.
Mitja Učakar, NLB d.d.
Mitja Učakar je izkušen finančnik, ki že 15 let v domačih in tujih finančnih institucijah soustvarja strategije in izvedbe produktnih, procesnih in tehnoloških sprememb. Trenutno v NLB, d.d. vodi ekipo Upravljanja inovacij in poslovnih analiz, ki je odgovorna za eno pomembnejših prenov informacijske arhitekture v regiji.
Petra Arzenšek, Gospodarska zbornica Slovenije
Petra Arzenšek je zaposlena kot svetovalka na GZS. Ima bogate izkušnje pri izvajanju podpornih storitev za inovativna ter hitro rastoča mala in srednje velika podjetja ter pri vodenju EU projektov. Trenutno vodi in sodeluje pri različnih mednarodnih projektih osredotočenih na podporo pri rasti in širjenju na mednarodne trge, podporo za spodbujanje inovacij v podjetju ter prenosu znanja in tehnologij iz Slovenije v tujino ali obratno ter sodeluje pri organizaciji izvajanja dogodkov o pomenu zaščite intelektualne zaščite.
Polona Köveš, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Polona Köveš je zaposlena na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v Sektorju za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologijo. Je skrbnica javnega razpisa s področja raziskav, razvoja in inovacij ter skrbnica pogodb raziskovalno razvojnih projektov, sofinanciranih s sredstvi kohezijske politike.
mag. Simona Rataj, Univerza v Ljubljani
Simona Rataj je predstojnica katedre za strateško trženje intelektualne lastnine v okviru Pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani (UL). Pred tem je na Gospodarski zbornici Slovenije vodila področje tehnološkega razvoja in inovativnosti. Že vrsto leto deluje na področjih povezovanja raziskovalcev s podjetji in promocije inovacije, sedaj pa še promocije ekspertiz UL. Ima praktična znanja s področja zaščite in upravljanja z intelektualno lastnino, še posebej znamk in modelov.