Dan inovativnosti

Integriran zvezni zadrževalnik vrat, delujoč v širokem temperaturnem območju


Podjetje

TPV d. o. o.
Kandijska cesta 60,
SI-8000 Novo mesto
E: tpv@tpv.si
www.tpv.si

Inovatorji

mag. Mirko Zupanc, mag. Vili Malnarič, Jurij Švegelj, Miran Podpečan, Marko Malnarič, Mitja Drenovec, Aleš Jakša, Tadej Verce, Dušan Šimec, Matevž Masilo, Boštjan Judež

Kratek opis inovacije

Doslej so bila vrata motornega vozila opremljena z zadrževalnikom, ki je omogočal zadrževanje vrat vozila na dveh vmesnih položajih med zaprtim in odprtim položajem vrat. Izkazalo se je, da to ne zadostuje, saj lahko z vrati poškodujemo lastno ali sosednje vozila. Podjetje je zasledilo potrebo po zadrževalnikih vrat, ki bodo zagotavljali brezstopenjsko zadrževanje vrat v katerem koli položaju med obema skrajnima legama. Inovacija rešuje problem zasnove in realizacije zveznega zadrževalnika vrat motornega vozila, ki potrebuje malo prostora za vgradnjo in omogoča zvezno zadrževanje vrat. Inovativen zadrževalnik vrat je lahek, kompakten, zdržljiv, enostaven za izdelavo, montažo, uporabo in ne potrebuje vzdrževanja v življenjski dobi, zato je primeren za velikoserijsko industrijsko proizvodnjo. Z inovativno rešitvijo nudimo korist tako proizvajalcem vozil kot tudi uporabnikom.