DAN INOVATIVNOSTI 2020

30. november 2020

v sodelovanju s KREATIVNIM FORUMOM.SI

Dan inovativnosti 2020, ki je 30. novembra 2020 potekal preko spleta,je bil sestavljen iz konference pod naslovom “Simptomi kreativnosti” in vrha celodnevnega dogajanja, ki ga je predstavljala tradicionalna podelitev nacionalnih priznanj GZS za inovativnost.

Zaradi okrepljenega mednarodnega značaja Dneva inovativnosti 2020 in velike mednarodne udeležbe, sta tako konferenca kot podelitev nacionalnih priznanj GZS za inovativnost potekali v celoti v angleškem jeziku. Udeležba na vseh delih Dneva inovativnosti 2020 je bila brezplačna.

Na slovesni podelitvi, ki se je pričela ob 20.00, so bila že 18-ič podeljena najvišja nacionalna priznanja za inovativnost, za katera se je letos potegovalo 43 slovenskih inovacij, ki so na regionalnih razpisih prejela zlata priznanja in se uvrstila med najboljše.

Konferenca, ki je bila to leto prvič organizirana v sodelovanju s Kreativnim forumom.si, je na edinstven način povezala predstavnike gospodarstva, kreativnega sektorja in politike iz Slovenije in tujine. V središču je bil postavljen pomen kreativnosti in potencial kreativne industrije za ustvarjanje rešitev in izhoda iz aktualne krize zaradi epidemije COVID-19, service design in povezanje kulturno kreativnih industrij in gospodarstva.

Dogodek je objavljen tudi na Podjetniškem portalu.

9:30

Otvoritev dogodka in uvodni nagovori

Moderatorja dogodka:
Petra Kežman, Ministrstvo za zunanja zadeve
dr. Aleš Ugovšek, Gospodarska zbornica Slovenije
Uvodna nagovora:
dr. Stanislav Raščan, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve
mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica, Gospodarska zbornica Slovenije

 

9:45

Key note: Pospešite rast svojega podjetja s storitvenimi inovacijami

Kristi Hodak, Associate Design Director, McKinsey & Company, Združeno kraljestvo

Znano je, da promet organizacij, ki so odlične v oblikovanju svojih rešitev, raste skoraj dvakrat hitreje od njihovih konkurentov. Ampak kako?
Če iščete recept za rast vašega podjetja in znižanje tveganja vašega inovacijskega procesa, bo key note predavanje Kristi Hodak, poklicne oblikovalke storitev zaposlene v mednarodni svetovalni družbi McKinsey v Londonu, gotovo pravo za vas. Kristi je v zadnjih 4 letih sodelovala pri razvoju in nastanku lepega števila novih poslovnih modelov ter inovativnih digitalnih izdelkov in storitev, ki jih danes uporabljajo milijoni po vsem svetu. V svojem govoru bo z vami delila znanja in izkušnje, kako s pomočjo miselnosti, strukture, ustreznih veščin in procesov vaše organizacije učinkovito pristopiti k storitvenim inovacijam, ki bodo vašo organizacijo in posel ponesle na nov nivo. Kristi je velika zagovornica interdisciplinarnega sodelovanja, oblikovalskega vodenja in integritete inovacijskih skupin, zlasti ko so v ospredju pereča socialna in okoljska vprašanja. Na to temo bo po svojem govoru z veseljem odgovarjala tudi na vaša vprašanja.

10:45

Odmor

11:00

Panel voditeljev: Od nenačrtovanih učinkov prelivanja do namernega prehajanja

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

Graça Fonseca, portugalska ministrica za kulturo

Lamia Kamal-Chaoui, direktorica centra za podjetništvo pri OECD

Nasser Kamel, generalni sekretar Unije za sredozemlje

s komentarji: Gitte Zschoch, direktorica mreže nacionalnih zavodov za kulturo Evropske unije

moderira Ragnar Siil, strokovnjak za kulturno politiko in kreativne industrije, Estonija

Vlade po vsem svetu začenjajo razumeti učinke prelivanja iz kreativnih industrij – nenačrtovane vplive na druge sektorje, npr. na turizem ali družbeno blaginjo. Vendar pa še vedno najbolj manjka premišljena in načrtovana koordinacija med kreativnimi industrijami in drugimi političnimi področji, ki bi spodbujala pozitivne rezultate in v celoti izkoristila prednost transformacijskega učinka.
Ministri za kulturo in gospodarstvo ter visoki predstavniki Evropske komisije in OECD so povabljeni k razpravi o praktičnih pristopih za spodbujanje učinkovitih prehajanj med kulturo, gospodarstvom in drugimi področji ter za premik kulture s stranskega na glavni oder. Skupaj iščemo odgovor na vprašanje: kakšna je vloga ustvarjalnosti pri vzpostavljanju bolj povezanih, bolj inovativnih in bolj srečnih družb?

11:00

Storitveno oblikovanje ali service design v Sloveniji – zakaj, kdaj, kje in kdo?

Ana Osredkar, Servis 8

Vojka Kos, JUB d.o.o.

Marin Medak, Della Spina

Primož Mahne, Gigodesign

Žiga Vraničar, Renderspace

pogovor moderira Aleš Ugovšek, vodja področja Tehnološki razvoj in inovativnost, GZS, Slovenija

Storitve so brez dvoma v porastu in imajo čedalje pomembnejšo vlogo v našem vsakdanjem življenju. Ker so potrošniki zmeraj bolj kritični in zahtevni, postaja učinkovito oblikovanje storitev bolj in bolj pomembno. Z namenom, da bi bolje razumeli potrebe uporabnika, so bile v zadnjih 30 letih razvite številne metode za oblikovanje storitev, ki se s pridom uporabljajo po vsem svetu. V pogovoru z gosti okrogle mize bomo zagrizli v dejansko stanje storitvenega oblikovanja v Sloveniji in si nalili čistega vina glede tega kdo, kje, kdaj in zakaj je pri nas prisotno storitveno oblikovanje in v kakšni meri.

12:15

Odmor za kosilo s koncertom skupine Pijammies

13:00

Priprava rodovitne podlage: Politike za povezovanje posla in kreativnosti

Wishnutama Kusubandio, indonezijski minister za turizem in kreativno ekonomijo

Majken Kalhave, izvršna direktorica, Creative Denmark

Erol Ok, generalni direktor, Institut Français

Amalia de Pombo, direktorica za umetnost, Ministrstvo za kulturo (Kolumbija)

moderira Bernd Fesel, predsednik Evropske kreativne podjetniške mreže

Vrednost kulturnih in kreativnih industrij sega precej dlje od hipnih blagodejnih učinkov kulture na posameznikovo dobro počutje in na povezanost znotraj skupnosti. Vzpostavljanje vezi med industrijo in trgovino ima ugodne učinke prelivanja ne le za podjetja, pač pa tudi za gospodarstvo nasploh. Vlade zato aktivno podpirajo nadaljnje vključevanje kulturnih in kreativnih industrij v druge gospodarske sektorje. Kateri politični instrumenti so se izkazali za učinkovite pri poskusih zbliževanja podjetij in kreativcev? Pobližje si bomo ogledali izbor politik, ki so povzročile največji preskok.

13:00

Ustvarjanje vrednosti: Podjetja in kreativci z roko v roki

Marino Furlan, direktor, Intra Lighting

Tomasz Pilewicz, vodja poslovnega marketinga, Philips

John Michael Denhof, direktor, Nova KBM

S komentarji: Rasmus Tscherning, direktor in ustanovitelj, Creative Business Network

moderira Matej Golob, svetovalec za upravljanje inovacij

Inovativne prakse v kulturi in kreativnosti ne utrjujejo le inovacijskih zmogljivosti v sektorju kulturnih in kreativnih industrij, pač pa se prelivajo v nove pristope, prakse, storitve in produkte v gospodarstvu kot takem. Podjetja, ki tak potencial razumejo, v svoj produkcijski proces vključujejo kreativce. Kaj na mizo prinašata kulturni in kreativni sektor? Kateri pristopi kulturnih in kreativnih industrij so se izkazali kot najbolj uspešni? Pridružite se okrogli mizi, da se boste na lastne oči prepričali, kako podjetjem koristi sodelovanje s kulturnim in kreativnim sektorjem.

14:30

Odmor

14:45

Umetnost in znanost: Kaj lahko umetniška inovacija da znanosti in podjetništvu?

Monica Bello, Evropska organizacija za jedrske raziskave (CERN)

Marko Peljhan, soustanovitelj, C-Astral

moderira dr. Peter Purg, raziskovalec interdisciplinarnega podjetništva

Umetniki se v vedno večjem številu pridružujejo znanstvenikom v raziskovalnih ustanovah; orodja in metodologije, ki jih uporabljajo umetniki in oblikovalci, radikalno spreminjajo način snovanja raziskovalnih vprašanj ter način obravnave in ubeseditve problemov. Te neobičajne metodologije pogosto privedejo do neobičajnih rešitev in ne navdihujejo le ekip, v katerih se uporabljajo, pač pa tudi družbo v širšem smislu. Se lahko umetniki smiselno vključijo v vse faze znanstvenega raziskovanja? V čem je lahko umetniški prispevek zunanjih sodelavcev največji? Lahko te sodelovalne metodologije poskrbijo za navdih pri obravnavi perečih vprašanj sedanjosti? Pridružite se vodilnim podjetnikom in raziskovalcem, da boste izvedeli, kako umetniki dodajajo vrednost njihovemu delu.

14:45

Ustvarjalno vozlišče: Utiranje poti skozi nove resničnosti

moderirata Luka Piškorič & Eva Matjaž, Kreativni center Poligon
(samo za vabljene)

Ob prepoznani pomembni vlogi pri ustvarjanju ugodnih pogojev za skupnosti kreativnih strokovnjakov in podjetij so prav kreativna vozlišča prva bojna vrsta v spopadu z izzivi, s katerimi se sooča kreativni sektor. V času, ko je koronavirusna kriza številna vozlišča primorala k drastičnemu omejevanju dejavnosti, bodo na tej okrogli mizi vodje kreativnih vozlišč povabljeni k sooblikovanju preživetvenih strategij za svoja vozlišča in skupnosti.

15:30

Play & Learn: Kako se bomo zabavali in učili v bližnji prihodnosti?

Creative Bussiness Network, ki bo vodil ta del Dneva inovativnsoti 2020, je razvil model Play & Learn. Ta startupom, podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, igrami in učenjem, pomaga pri rasti in izvajanju inovativnih projektov. Med govori bo izbran predlog poslovnega modela, ki bo najbolje odgovoril na vprašanje, kako nadaljevati z učenjem po krizi. Poglejmo, katere ustvarjalne ideje lahko ustvarijo dovolj zanimanja, da prepričajo mednarodno žirijo!

16:45

Zaključek konference “Simptomi kreativnosti”

20:00

Podelitev nacionalnih priznanj GZS za inovativnost

Slavnostni govorec: Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije

Zaključni govor: Boštjan Gorjup, predsednik GZS

Povezovalka podelitve: Mojca Mavec

© GZS 2024. Vse pravice pridržane.