O PRIZNANJIH

Priznanja GZS za inovacije na nacionalni ravni predstavljajo najvišja nacionalna priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in drugih organizacij ter s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. GZS v sodelovanju z regionalnimi zbornicami vsako leto razpisuje natečaj in nagrajuje inovacije.

Zgodovina priznanj za inovacije sega v leto 1997, ko je se je Območna zbornica Zasavje odločila podpreti drugače misleče posameznike v inovativnih podjetjih in 23. januarja podelila prva regijska priznanja za najboljše inovacije. Gibanje se je sprva razširilo na druge regije, leta 2002 pa so priznanja pridobila nacionalni značaj. K sodelovanju so pristopile vse regionalne gospodarske zbornice, nacionalni dogodek – Dan inovativnosti – pa odslej predstavlja izbor najboljših inovacij izmed najboljših v regijah.

Z Dnevom inovativnosti 2023, ki je potekal 19.septembra 2023, smo obeležili 27 let podeljevanja na regionalni ravni in 21 let na nacionalni ravni. V teh 21 letih so bila v celotni Sloveniji priznanja podeljena preko 12.200 inovatorjem in inovatorkam in več kot 3.447 inovacijam. Na nacionalni ravni je bilo podeljenih 172 zlatih priznanj, priznanja GZS za inovacije pa so prepoznane tako v Sloveniji kot v tujini.

Inovacije, ki so jih inovatorji prijavili na določen regionalni razpis, so ocenili člani regijskih komisij. Ti so inovacijske predloge ocenili na podlagi opisa problema in njegove rešitve, razsežnosti inovacije, opisa stanja na področju inovacije, zaščite inovacije, inovacijske ekipe, uporabnika, trga ter finančnih in trajnostnih učinkov. Skladno z metodologijo ocenjevanja komisije so bila podeljena različna priznanja in za nacionalno raven predlagane najmanj tri najbolje ocenjene zlate regionalne inovacije. Izbor najboljših inovacij iz vseh 13 regij je ocenila nacionalna komisija, ki je v letu 2023 podelila 45 priznanj GZS za inovacije na nacionalni ravni in eno prebojno invencijo.

© GZS 2023. Vse pravice pridržane.