O PRIZNANJIH

Priznanja GZS za inovacije na nacionalni ravni predstavljajo najvišja nacionalna priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in drugih organizacij ter s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. GZS v sodelovanju z regionalnimi zbornicami vsako leto razpisuje natečaj in nagrajuje inovacije.

Zgodovina priznanj za inovacije sega v leto 1997, ko je se je Območna zbornica Zasavje odločila podpreti drugače misleče posameznike v inovativnih podjetjih in 23. januarja podelila prva regionalna priznanja za najboljše inovacije. Gibanje se je sprva razširilo na druge regije, leta 2002 pa so priznanja pridobila nacionalni značaj. K sodelovanju so pristopile vse regionalne gospodarske zbornice, nacionalni dogodek – Dan inovativnosti – pa odslej predstavlja izbor najboljših inovacij izmed najboljših v regijah.

Z Dnevom inovativnosti 2021, ki je potekal 12. oktobra 2021, smo obeležili 25 let podeljevanja na regionalni ravni in 19 let na nacionalni ravni. V teh 19 letih so bila v celotni Sloveniji priznanja podeljena preko 11.200 inovatorjem in inovatorkam in več kot 3.200 inovacijam. Na nacionalni ravni je bilo podeljenih 162 zlatih priznanj, priznanja GZS za inovacije pa so prepoznane tako v Sloveniji kot v tujini.

Inovacije, ki so jih inovatorji prijavili na določen regionalni razpis, so ocenili člani regionalnih komisij. Ti so inovacijske predloge ocenili na podlagi opisa problema in njegove rešitve, razsežnosti inovacije, opisa stanja na področju inovacije, zaščite inovacije, inovacijske ekipe, uporabnika, trga ter finančnih in trajnostnih učinkov. Skladno z metodologijo ocenjevanja komisije so bila podeljena različna priznanja in za nacionalno raven predlagane najmanj tri najbolje ocenjene zlate regionane inovacije. Izbor najboljših inovacij iz vseh 13 regij je ocenila nacionalna komisija, ki je to leto podelila 41 priznanj GZS za inovacije na nacionalni ravni.

© GZS 2024. Vse pravice pridržane.