NACIONALNA KOMISIJA

Aleš Lipnik

dr. Aleš Lipnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja

Podjetnik, predavatelj, raziskovalec, svetovalec in mentor. Ima preko 30 let izkušenj s spodbujanjem podjetništva, prenosa tehnologij, digitalizacije in internacionalizacije. Njegovo delo je rezultiralo v več kot 100 uspešno izvedenih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih.

Trenutno je zaposlen pri svetovalnem podjetju Vouk d.o.o., kjer je zadolžen za oblikovanje in pripravo razvojnih projektov v podjetjih. Hkrati  kot predavatelj na Fakulteti za dizajn deluje v okviru katedre za dizajn management in je nosilec več predmetov s področja podjetništva, oblikovanja blagovnih znamk in inoviranja.

Kot raziskovalec je v okviru vrste nacionalnih in evropskih projektov sodeloval pri razvoju metodologij za ocenjevanje digitalne zrelosti podjetij, vrednotenja trajnostnih inovacij in uspešnosti delovanja SRIP-ov, rezultate pa uspešno aplicira v praksi kot svetovalec in mentor. Je predsednik regionalne komisije Primorske gospodarske zbornice za inovacije.

Aleš Ugovšek je vodja strategije v podjetju M Sora, pred tem pa je na GZS vodil področje Inovativnost. Je moderator javnih dogodkov in okroglih miz ter sovoditelj podcasta Gravitacija. Je prejemnik Puhovega priznanja iz leta 2016 in član skupine, ki je isto leto prejela zlato nacionalno priznanje GZS za inovativnost.

Gaj Stavber

dr. Gaj Stavber, Lek d.d.

Gaj Stavber, po izobrazbi doktor znanosti s področja kemijskih ved trenutno opravlja vlogo stratega v Globalnem razvoju zdravil v Sandozu, generični diviziji Novartisa. V letih 2013, 2016 in 2019 je skupaj z inovacijsko ekipo prejel zlato nacionalno priznanje GZS za inovacije. 

Irena Hreljac

dr. Irena Hreljac, Fotona d.o.o.

Irena Hreljac je zaposlena v podjetju Fotona d.o.o. kot strokovnjakinja za intelektualno lastnino in medicinske aplikacije. Posebej jo zanimajo inovacije na področjih obnovljivih virov energije, novih materialov ter biomedicine in medicinskih naprav.

Iva Mlinšek Lešnik

mag. Iva Mlinšek Lešnik, Weiler Abrasives d.o.o.

Iva Mlinšek Lešnik, je predsednica inovacijske komisije RGZ Celje ter že nekaj let stalna članica nacionalne komisije GZS za Inovacije. Le te so del njenega službenega dela, kjer je vodja Menedžementa kakovosti v družbi Weiler Abrasives d.o.o.

Ivan Kosmač

Ivan Kosmač, Hidria Holding d.o.o.

Ivan Kosmač je zaposlen v Hidrii d.o.o. kot vodja evropskih projektov od leta 2012 in je član projektne pisarne Hidria.  Poleg projektov večino časa posveča inovacijam ter dvigu inovacijske kulture v podjetju Hidria.

Janko Burgar

mag. Janko Burgar, Cosylab d.d.

Janko Burgar je zaposlen v podjetju Cosylab d.d. kot vodja strateških projektov še posebej usmerjen v izvedbo Slovenskega centra za protonsko terapijo za zdravljenje raka, kjer povezuje množico deležnikov s področja zdravstva, raziskav in gospodarstva v mednarodnem prostoru. 

Karin Žvokelj, Urad RS za intelektualno lastnino

Karin Žvokelj je direktorica Urada RS za intelektualno lastnino. V tej vlogi si prizadeva ustvariti partnerski odnos tako z gospodarstvom kot kulturno-umetniško sfero v duhu krepitve razvoja inovacijske in kreativne dejavnosti v Sloveniji.

Krunoslav Šimrak

Krunoslav Šimrak, TPV AUTOMOTIVE d.o.o.

Krunoslav Šimrak je direktor Razvojno-prodajnega sektorja v podjetju TPV AUTOMOTIVE d.o.o. V podjetju vodi tudi inovativno dejavnost v sklopu inovativnega centra. Je predsednik komisije za ocenjevanje inovacij GZDBK.

Leopold Povše

mag. Leopold Povše, Radeče papir d.o.o. in Muflon d.o.o.

Leopold Povše je CEO in CFO direktor skupine z več kot 300 zaposlenimi, v lasti mednarodnega finančnega sklada in je prisotna na vseh svetovnih trgih. Je član regionalnega razvojnega centra in predsednik odbora za inovacije v regionalni gospodarski zbornici.

Marko Uplaznik

dr. Marko Uplaznik, BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje

Marko Uplaznik je direktor pred razvoja v podjetju BSH Hišni aparati Nazarje in predsednik regionalne komisije Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice za inovacije.

Martin Pintar

Martin Pintar, Domel d.d.

Martin Pintar je v podjetju Domel d.d. organizator inovacijske dejavnosti. Je skrbnik za intelektualno lastnino v Domelu. Je večletni član ocenjevalne komisije Regionalne zbornice Gorenjske  in nacionalne komisije.

Matej Stres

Matej Stres, MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o.

Matej Stres je zaposlen kot direktor proizvodnje, kjer je odgovoren za načrtovanje, organizacijo, vodenje in nadziranje dela nad vsemi ključnimi funkcijami. Matej je predsednik regionalne komisije GZS Severno Primorske gospodarske zbornice za inovacije.

Matjaž Aberšek, AMAO s.p.

Matjaž Aberšek je direktor podjetja AMAO, sodni izvedenec za področje Intelektualne lastnine – inventivna dejavnost in predsednik regionalne komisije Koroške gospodarske zbornice za inovacije.

Miha Bobič

dr. Miha Bobič, Danfoss Trata d.o.o.

Miha Bobič je podpredsednik poslovne enote District energy (Daljinska energetika) v mednarodnem podjetju Danfoss, odgovoren je za poslovanje enote. Miha je tudi član različnih slovenskih in evropskih raziskovalnih in razvojnih inštitucij. Je tudi presednik projekta inženirke in inženirji bomo.

Miha Humar

prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Miha Humar študentom odkriva vsebine s področja lesnih škodljivcev in zaščite lesa.  Koordiniral je več projektov in  objavil več kot 150 znanstvenih člankih. Je soavtor dveh mednarodnih patentov in prejemnik Puhovo priznanje leta 2016.

mag. Simona Rataj, Univerza v Ljubljani

Simona Rataj je predstojnica katedre za strateško trženje intelektualne lastnine v okviru Pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani (UL). Ima praktična znanja s področja zaščite in upravljanja z intelektualno lastnino, še posebej znamk in modelov.

Stanislav Jakelj

Stanislav Jakelj, SIJ Acroni d.o.o.

Stanislav Jakelj je razvojni inženir v podjetju SIJ Acroni in predsednik regionalne komisije Regionalne zbornice Gorenjske za inovacije.

Tjaša Rotar Kokalj

Polona Köveš, Ministrstvo za gospodarstvo turizem in šport

Polona Köveš je zaposlena na MGRT v Sektorju za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologijo. Njeno delo je usmerjeno v javne razpise s področja raziskav, razvoja in inovacij ter je skrbnica pogodb raziskovalno razvojnih projektov, sofinanciranih s sredstvi kohezijske politike.

Tjaša Zupančič Hartner

mag. Daniel Copot

Mag. Daniel Copot je magister znanosti Elektrotehnike, zaposlen je kot direktor v ITC Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota. Je raziskovalec, ki je aktiven v raziskovalni oganizaciji raz. št: 21777. Je član regijske komisije za inovacije Pomurske gospodarske zbornice od leta 2003.

Tjaša Zupančič Hartner

Andreja Marinčič, SPIRIT Slovenija, javna agencija

Strokovnjakinja na področju strateško – operativnega načrtovanja za mednarodne organizacije in korporacije.  Strastno predana operativni analitiki, kjer jo zanimajo holistični učinki na vse družbene razsežnosti. Nekoč podjetnica v mednarodnem okolju, danes sveža članica ekipe SPIRIT, kjer dela v okviru projekta NOO, na področju RRI.

© GZS 2023. Vse pravice pridržane.