NACIONALNA KOMISIJA

dr. Aleš Ugovšek, Gospodarska zbornica Slovenije

Aleš Ugovšek na GZS vodi področje Tehnološki razvoj in inovativnost, je moderator javnih dogodkov in okroglih miz ter sovoditelj podcasta Gravitacija. Je prejemnik Puhovega priznanja iz leta 2016 in zlatega nacionalnega priznanja GZS za inovativnost iz 2016.

Alojz Barlič, Urad RS za intelektualno lastnino

Alojz Barlič je zaposlen na Uradu RS za intelektualno lastnino, kjer opravlja delo v Sektorju za patente kot patentni preizkuševalec. Vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih na področju dela ter sodeluje v projektnih skupinah na področju intelektualne lastnine.

dr. Gaj Stavber, Lek d.d.

Gaj Stavber, po izobrazbi doktor znanosti s področja kemijskih ved trenutno opravlja vlogo stratega v Globalnem razvoju zdravil v Sandozu, generični diviziji Novartisa. V letih 2013, 2016 in 2019 je skupaj z inovacijsko ekipo prejel zlato nacionalno priznanje GZS za inovacije. 

dr. Irena Hreljac, Fotona d.o.o.

Irena Hreljac je zaposlena v podjetju Fotona d.o.o. kot strokovnjakinja za intelektualno lastnino in medicinske aplikacije. Posebej jo zanimajo inovacije na področjih obnovljivih virov energije, novih materialov ter biomedicine in medicinskih naprav.

mag. Iva Mlinšek Lešnik, Weiler Abrasives d.o.o.

Iva Mlinšek Lešnik, je predsednica inovacijske komisije RGZ Celje ter že nekaj let stalna članica nacionalne komisije GZS za Inovacije. Le te so del njenega službenega dela, kjer je vodja Menedžementa kakovosti v družbi Weiler Abrasives d.o.o. 

Ivan Kosmač, Hidria Holding d.o.o.

Ivan Kosmač je zaposlen v Hidrii d.o.o. kot vodja evropskih projektov od leta 2012 in je član projektne pisarne Hidria.  Poleg projektov večino časa posveča inovacijam ter dvigu inovacijske kulture v podjetju Hidria.

mag. Janko Burgar, Cosylab

Janko Burgar je zaposlen v podjetju Cosylab d.d. kot vodja strateških projektov še posebej usmerjen v izvedbo Slovenskega centra za protonsko terapijo za zdravljenje raka, kjer povezuje množico deležnikov s področja zdravstva, raziskav in gospodarstva v mednarodnem prostoru. 

Karin Žvokelj, Javna agencija SPIRIT Slovenija

Karin Žvokelj je zaposlena na Javni agenciji RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije kot namestnica v.d. direktorja. V tej vlogi se predvsem posveča razvoju inovacijske dejavnosti v Sloveniji. 

Krunoslav Šimrak, TPV AUTOMOTIVE d.o.o.

Krunoslav Šimrak je direktor Razvojno-prodajnega sektorja v podjetju TPV AUTOMOTIVE d.o.o. V podjetju vodi tudi inovativno dejavnost v sklopu inovativnega centra. Je predsednik komisije za ocenjevanje inovacij GZDBK.

mag. Leopold Povše, Radeče papir d.o.o. in Muflon d.o.o.

Leopold Povše je CEO in CFO direktor skupine z več kot 300 zaposlenimi, v lasti mednarodnega finančnega sklada in je prisotna na vseh svetovnih trgih. Je član regionalnega razvojnega centra in predsednik odbora za inovacije v regionalni gospodarski zbornici.

Martin Pintar, Domel d.d.

Martin Pintar je v podjetju Domel d.d. organizator inovacijske dejavnosti. Je skrbnik za intelektualno lastnino v Domelu. Je večletni član ocenjevalne komisije Regionalne zbornice Gorenjske  in nacionalne komisije.

Matej Stres, MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o.

Matej Stres je zaposlen kot direktor proizvodnje, kjer je odgovoren za načrtovanje, organizacijo, vodenje in nadziranje dela nad vsemi ključnimi funkcijami, ki zagotavljajo, da vsi proizvodni procesi sledijo zelo zahtevnim standardom avtomobilske industrije.

mag. Miha Bobič, Danfoss Trata d.o.o.

Miha Bobič je senior direktor vertikale za daljinsko energetiko in podpredsednik za Razvoj poslovanja in Portfolio izdelkov v diviziji District energy podjetja Danfoss. V okviru tega je odgovoren za razvoj poslovanja, digitalizacijo, inovacije, razvoj programske opreme in vpliv na zakonodajo na EU ravni.

prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Miha Humar študentom odkriva vsebine s področja lesnih škodljivcev in zaščite lesa.  Koordiniral je več projektov in  objavil več kot 150 znanstvenih člankih. Je soavtor dveh mednarodnih patentov in prejemnik Puhovo priznanje leta 2016.

Petra Arzenšek, Gospodarska zbornica Slovenije

Petra Arzenšek je zaposlena kot svetovalka na GZS. Ima bogate izkušnje pri izvajanju podpornih storitev za inovativna ter hitro rastoča mala in srednje velika podjetja ter pri vodenju EU projektov. Trenutno vodi in sodeluje pri različnih mednarodnih projektih.

Polona Köveš, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Polona Köveš je zaposlena na MGRT v Sektorju za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologijo. Je skrbnica javnega razpisa s področja raziskav, razvoja in inovacij ter skrbnica pogodb raziskovalno razvojnih projektov, sofinanciranih s sredstvi kohezijske politike.

mag. Simona Rataj, Univerza v Ljubljani

Simona Rataj je predstojnica katedre za strateško trženje intelektualne lastnine v okviru Pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani (UL). Ima praktična znanja s področja zaščite in upravljanja z intelektualno lastnino, še posebej znamk in modelov.

Žiga Lampe, Gospodarska zbornica Slovenije

Žiga Lampe na GZS deluje kot samostojni svetovalec v Projektni pisarni. Ima bogate izkušnje pri vodenju projektov iz različnih področij, v zadnjem času pa dela na več projektih, ki povezujejo kreativno industrijo s tradicionalnimi industrijami. 

© GZS 2024. Vse pravice pridržane.