Dan inovativnosti

Novice


21 … 15 … 182 … 38 … in najbolj vroce inovacije 2017 so?

Letos se bo na nacionalnem izboru za inovacije pomerilo 38 kandidatov. Mineva že 15 let od prve nacionalne podelitve priznanj in 21 let od prve regionalne podelitve.

Na 11 regionalnih dogodkih, posvecenih inovatorjem, se je letos predstavilo 182 inovacij. 772 inovatorjev je prejelo priznanja GZS za inovacije oziroma zahvale za svoj prispevek na podrocju inovativnosti.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v številki revije Glas gospodarstva julij-avgust. Bi se radi naročili na celotno revijo?

Fotogalerija